Soojuspumbad

Soojuspumbad

Ökonoomne
Keskkonnasäästlik
Hooldevaba
Töökindel
Pikk kasutusaeg

Soojuspump aitab säästa!

Soojuspumbad aitavad teil säästa kuna teevad võimalikuks maapinna, põhjavee ja õhust saadava energia kasutamise soojusena. Soojuspumbad kasutavad maapinda või õhku salvestatud soojusenergiat ja suunavad selle efektiivselt kütteks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Seejuures piisab ligi 25% ulatuses elektrienergiast, et saada 100% kasulikku soojust. Soojuspumba korral pole vaja teha kulutusi korstna, õlipaagi või gaasivarustuse ühendamise jaoks. Puuduvad ka püsikulud põleti hooldamisele, kolde puhastamisele või filtri vahetamisele. Soojuspump aitab hoida loodusressursse, sest kasutab maapinna, põhjavee ja õhu piiramatuid energiaallikaid. Meie tootevalikusse kuuluvad maa/vesi- ja õhk/vesi tüüpi soojuspumbad.

Maa/vesi soojuspumbad

Maasoojuspump kasutab tasuta maapinna energiat. Peale selle on maasoojuspumbad väga pika kasutuskestusega ega vaja praktiliselt mingit hooldust. Maapinna temperatuur on tavaliselt terve aasta jooksul suhteliselt püsiv. Maasoojuspumba korral on soojuse ärakasutamise tegur seetõttu väga kõrge. Meil on pakkuda klientidele mitmeid maa/vesi tüüpi soojuslahendusi juhuks, kui soojuspumba soojusallikana soovitakse kasutada maapinda. Milline maasoojuspump konkreetsel juhul teile sobib, oleneb krundi suurusest ja maapinna tingimustest. Anname teile professionaalset nõu ja aitame sobiva maasoojuspumba valikul.

Õhk/vesi soojuspumbad

Ümbritseva keskkonna õhu kasutamine soojusallikana on väga lihtne soojuslahendus. Õhksoojuspump võimaldab ümbritseva keskkonna õhus salvestunud energiat kasulikuks soojuseks muundada ja on samas võimas ning kulusäästlik. Paigalduskulud on väikesed ja õhksoojuspump töötab nii tõhusalt, et 365 päeva aastas saate seda mugavalt kasutada. Isegi –25 °C korral ammutab õhksoojuspump ümbritsevast õhust veel energiat. Energia efektiivsele kasutamisele lisandub veel vähene müratekitamine. Pole oluline, kas te otsustate sees või siis väljas paikneva õhksoojuspumba kasuks, õhksoojuspump on tõhus ja jääb märkamatuks.