Gaasienergia

Gaasienergia

Efektiivne
Ökonoomne
Keskkonnasäästlik

Puhas ja vaikne
Pikk kasutusaeg

Mugav ja ökonoomne!

Tänapäeva kõige mugavaim soojuslahendus on kindlasti gaasienergial põhinev küttesüsteem. Gaasienergia omab mitmeid olulisi eeliseid teiste energiaallikate ees. Gaasil põhinevad soojuslahendused on keskkonnasäästlikumad ja hoolduskulud 30-40% madalamad võrreldes elektri- ning diiselküttesüsteemidega. Küttegaasina võib kasutada kas maagaasi või vedelgaasi. Meie pakume oma klientidele vedelgaasisüsteemi maa-pealse või maa-aluse gaasimahuti võimalusena iga eluasemetüübi jaoks. Sõltumata sellest, kas valite moodsaima kondensaat-tehnoloogia või ennast praktikas tõestanud standardtehnoloogia, pakume teile erinevaid seinale ja põrandale paigaldatavad kütteseadmeid nii korrusmajade, eramute ning mitmepereelamute jaoks, kui ka suurte elamukomplekside ja tööstusobjektide tarbeks.

Kondesaat-tehnoloogia võimaldab kütusest võtta rohkem energiat ja suurepärast kombineerimist päikeseküttesüsteemidega. Selline küttesüsteem kasutab toodetud päikeseenergiat eriti efektiivselt: varustab sooja veega, vähendades gaasikütteenergia vajadust ja kulusid. Et tagada optimaalne põlemissoojus, kasutatakse kondensaat-tehnoloogia korral soojuse tootmiseks suitsugaasi kondensatsioonisoojust, erinedes seeläbi tavalistest kütteseadmetest. Niiviisi suurendab kondensaat-tehnoloogia tegelikku kütteväärtust ja võimaldab kütusest kätte saada maksimaalse hulga soojust, et pakkuda suurimat võimalikku mugavust.