...

Soojasõlmede ehitamine

Katlaseadmete paigaldus, mõistlik soojusjaotus kogu hoones.

Teostame kõiki soojussõlmedega seotud töid: projekteerimine, paigaldus, remont, automaatika paigaldus, reguleerimine ja hooldus.

Nüüdisaegse maja soojussõlm on energiasäästlike seadmete automatiseeritud kogum, mis kontrollib ja reguleerib hoone soojusvarustust.