Teenused

Tegeleme igat liiki küttesüsteemidega. Radiaatorite, õhkkütte ja põrandakütte paigaldamine.

Katlamajade paigaldamine, sooja mõistlikuks jaotamiseks üle terve hoone.

Tegeleme küttesüsteemide projekteerimisega mitmesuguse otstarbega hoonetesse.

Veearvestite paigaldamine veetarbimise mõõtmiseks ja vee filtreerimiseks.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine uusehitustele ja renoveeritavatele hoonetele.

Soojuspumpade paigaldamine aitab oluliselt vähendada küttekulusid. Võimalik koostöö nutimajaga.

Võimalus basseini- ja ventilatsiooniks vajaliku vee kiireks soojendamiseks. Autonoomne töövõime koos üle interneti ja mobiilirakenduste kaudu juhtimise võimalusega.

Võimaldab jaotada kütet vastavalt vajalikele ressurssidele. Süsteem määrab kindlaks, millal lülitada lisakütmise asemel sisse gaas ja millal soojuspump.

Kui tsentraalgaasiga liitumise võimalus puudub ja elektrivõimsus ei ole piisav, paigaldatakse vedelgaasil töötav süsteem. Vedelgaasi kasutatakse ka suurte võimsuste korral. (Näide: üleminek vedelkütuselt vedelgaasile) Raha kokkuhoid võrreldes vedelkütusega kuni 30%.

Gaasitorude paigaldamine liitumispunktist tarbimispunktini.