...

Väliste gaasitrasside rajamine

Gaasitorude paigaldamine ühenduspunktist tarbimispunkti.
Gaasitrasside projekteerimine
Gaasitorustike ehitus ja renoveerimine
Teostame lahtiste ja kinniste gaasitrasside ehitust.
Gerold Co2 OÜ-l on gaasitrasside ehituseks olemas kõik vajalikud litsentsid.