Veesüsteemide ehitus

Veearvestite paigaldus vee arvestuseks ja filtreerimiseks.  Veearvestite paigaldus on vajalik juhul, kui eelmised arvestid ei läbinud katseid või olid paigaldatud valesti. Igale arvestile on määratud teatav tähtaeg, mille järel tootjad loobuvad oma garantiist näidikute täpsuse osas. Veemõõturitele on see määratud tavaliselt 4 aastat kuuma ja 6 aastat külma vee puhul. Seejärel tuleb arvesti välja vahetada.

Veesüsteemide ehitus

Tegeleme kõikvõimalike küttesüsteemide ehitusega. Radiaatorite paigaldus, õhkküte, põrandaküte. Tegeleme erisuguse kasutusotstarbega hoonete küttesüsteemide projekteerimisega. Radiaatorküte on suure töökindluse, lihtsuse ja kasutusmugavuse tõttu üks populaarsemaid kütteliike. Õhkkütte eelisteks on kena ilme, ruumi kokkuhoid ja temperatuuri mugav reguleerimine. Põrandaküte on ökonoomne ja mugav lahendus. Põrandakütte saab paigaldada juba olemasolevast küttest sõltumatult.

Veesüsteemide ehitus

Katlaseadmete paigaldus, mõistlik soojusjaotus kogu hoones. Teostame kõiki soojussõlmedega seotud töid: projekteerimine, paigaldus, remont, automaatika paigaldus, reguleerimine ja hooldus. Nüüdisaegse maja soojussõlm on energiasäästlike seadmete automatiseeritud kogum, mis kontrollib ja reguleerib hoone soojusvarustust.

Küttesüsteem nr 1

Soojuspumpade paigaldus võib oluliselt vähendada küttekulusid. Võimalik koostoime nutimajaga. Soojuspump võimaldab tavatingimustes ja teie koju sobiva pumba abil säästa kuni 80% teie praegustest küttekuludest, mis tähendab pikas perspektiivis suurt kokkuhoidu. Õhksoojuspumbad on muutunud tõhusamaks ja pakuvad teile külmade ilmadega mugavat soojust, kui seda kõige rohkem vaja on. Korralik soojuspump hoiab nii keskkonda kui ka teie…