Veesüsteemide ehitus

Veearvestite paigaldus vee arvestuseks ja filtreerimiseks.  Veearvestite paigaldus on vajalik juhul, kui eelmised arvestid ei läbinud katseid või olid paigaldatud valesti. Igale arvestile on määratud teatav tähtaeg, mille järel tootjad loobuvad oma garantiist näidikute täpsuse osas. Veemõõturitele on see määratud tavaliselt 4 aastat kuuma ja 6 aastat külma vee puhul. Seejärel tuleb arvesti välja vahetada.

Hübriidsüsteemide ehitamine

Võimaldab jaotada kütet vastavalt vajalikele ressurssidele. Süsteem määrab kindlaks, millal lülitada lisakütmise asemel sisse gaas ja millal soojuspump.

Küttesüsteem nr 1

Kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine uusehitustele ja renoveeritavatele hoonetele

Küttesüsteem nr 1

Gaasitorude paigaldamine liitumispunktist tarbimispunktini.