...

Veearvestite paigaldus vee arvestuseks ja filtreerimiseks.  Veearvestite paigaldus on vajalik juhul, kui eelmised arvestid ei läbinud katseid või olid paigaldatud valesti. Igale arvestile on määratud teatav tähtaeg, mille järel tootjad loobuvad oma garantiist näidikute täpsuse osas. Veemõõturitele on see määratud tavaliselt 4 aastat kuuma ja 6 aastat külma vee puhul. Seejärel tuleb arvesti välja vahetada.

Võimaldab jaotada kütet vastavalt vajalikele ressurssidele. Süsteem määrab kindlaks, millal lülitada lisakütmise asemel sisse gaas ja millal soojuspump.

Kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine uusehitustele ja renoveeritavatele hoonetele

Gaasitorude paigaldamine liitumispunktist tarbimispunktini.

Tegeleme kõikvõimalike küttesüsteemide ehitusega. Radiaatorite paigaldus, õhkküte, põrandaküte. Tegeleme erisuguse kasutusotstarbega hoonete küttesüsteemide projekteerimisega. Radiaatorküte on suure töökindluse, lihtsuse ja kasutusmugavuse tõttu üks populaarsemaid kütteliike. Õhkkütte eelisteks on kena ilme, ruumi kokkuhoid ja temperatuuri mugav reguleerimine. Põrandaküte on ökonoomne ja mugav lahendus. Põrandakütte saab paigaldada juba olemasolevast küttest sõltumatult.

Katlaseadmete paigaldus, mõistlik soojusjaotus kogu hoones. Teostame kõiki soojussõlmedega seotud töid: projekteerimine, paigaldus, remont, automaatika paigaldus, reguleerimine ja hooldus. Nüüdisaegse maja soojussõlm on energiasäästlike seadmete automatiseeritud kogum, mis kontrollib ja reguleerib hoone soojusvarustust.

Soojuspumpade paigaldus võib oluliselt vähendada küttekulusid. Võimalik koostoime nutimajaga. Soojuspump võimaldab tavatingimustes ja teie koju sobiva pumba abil säästa kuni 80% teie praegustest küttekuludest, mis tähendab pikas perspektiivis suurt kokkuhoidu. Õhksoojuspumbad on muutunud tõhusamaks ja pakuvad teile külmade ilmadega mugavat soojust, kui seda kõige rohkem vaja on. Korralik soojuspump hoiab nii keskkonda kui ka teie…

Vee kiire soojenduse võimalus basseinide ja ventilatsiooni jaoks. Autonoomne talitlus koos reguleerimise võimalusega üle interneti ja mobiilirakenduste kaudu. Gaasikatlaid on mitut tüüpi, iga tüübi puhul on oma paigaldusnõuded. Kõigis kateldes kasutatakse sisseehitatud automaatikat, et tagada ohutus gaasi väljalülituse, tõmbe kadumise, süsteemi veesurve langemise korral normist allapoole. Katlad valitakse vastavalt nende võimsusele, mis omakorda oleneb köetava…

Kui puuduvad tsentraalgaasiga ühendamise võimalus ja elektrivõimsus, paigaldatakse vedelgaasisüsteem. Vedelgaasi kasutatakse ka suurte võimsuste korral. (Näide: üleminek vedelkütuselt vedelgaasile) Kulude kokkuhoid kuni 30% võrreldes vedelkütusega. Gaasimahuti paigaldus – teie krundi territooriumile paigaldatakse mahuti (maa-alune või maapealne), milles hoitakse vedelgaasi. Vedelgaasi etteanne gaasikatlasse – vedelgaas siseneb maja sisemusse paigaldatud gaasikatlasse gaasitorustiku kaudu gaasimahutist. Vedelgaasiga küttesüsteemi üks…